Thursday, January 5, 2012

January 5

   

Mga komiks (comics) na lumabas sa sirkulasyon sa buwan ng EneroJanuary 5
January 05 (1952): Pilipino Komiks No. 0120
On the Cover: "Darna at Ang Babaeng Lawin,
Story by Mars Ravelo and illustration by Nestor Redondo
Enero 5 sa Kasaysayan ng Pilipinas

          Unang lumabas sa sirkulasyon ang monthly magazine na Revista Augustiniana noong Enero 5, 1881.
                                                          o     O     o

           Ang Philippine Naval Patrol, na nauna ng tinawag na Off-shore Patrol, ay pinasinayaan bilang Philippine Navy noong Enero 5, 1951.
                                                          o     O     oPinoy personalities and celebrities born on January 5:
1855 – Telesforo Antonio Chuidian, businessman and member of the Malolos Congress. (d. April 11, 1903)PARADOKSIKO

          Ang paradoksiko o paradox ay isang paglalahad na maaaring totoo kung babasahin o iisipin sa unang tingin subalit kung susuriin ay kabalintunaan o kumokontra mismo sa katotohanang inilahad.
                                                         o     O     o

          Narito ang isang halimbawa ng paradoksiko: “Ang barbero sa isang nayon ay nagsabing siya ang umaahit sa lahat ng mga lalaki na hindi nag-aahit sa kaniyang sarili sa buong nayon.” Pag-aralang mabuti ang pangungusap. Sa unang tingin, walang mapapansing kakatwa, hanggang magkaroon ng katanungan: “Sino ang nag-aahit sa barbero?” Dito magsisimula ang kontradiksyon.
          Kung hindi nag-aahit sa sarili ang barbero, kabilang siya sa mga lalaki sa nayon na hindi nag-aahit sa sarili. Samakatuwid, siya ay inaahitan ng barbero, na walang iba kundi siya mismo. Datapuwa’t hindi nga niya inaahitan ang kaniyang sarili! Kung inaahitan naman niya ang kaniyang sarili, hindi siya nabibilang sa mga inaahitan ng barbero. Datapuwa’t siya nga ang barbero!
                                                         o     O     o

          Ang pinakamatandang tala tungkol sa paradoksiko ay ang kay Epimenides (c. 600 B.C.), philosopher-poet na taga-Creta, na nagsabi na “Ang lahat ng mga taga-Creta ay sinungaling.” Ito ay nangangahulugang ang lahat ng sabihin ng mga taga-Creta ay hindi totoo. Subalit si Epimenides ay taga-Creta rin. Samakatuwid ang sinabi niya ay hindi rin totoo. Dito umiikot ang walang hanggang kontradiksyon. Ito ang tinatawag na Pardox of Epimenides, na siyang naging pundasyon ng daigdig ng Paradoksiko.
                                                         o     O     o


Larawang Tribiya

January 5, 1924 issue of Picture Show weekly
featuring actress May McAvoy and a crystal ball
with a question “What will 1924 bring to you?”
          Alam niyo ba kung sino si May McAvoy? Si May McAvoy (1899-1984) ay isang American actress na lumabas noong panahon ng silent film era, bagama’t itinampok din siya sa revolutionary part-talking film na The Jazz Singer. Noong 1924, siya ay gumawa ng dalawang pelikula, ang Three Women at The Endangered Cottage. Sinasabing si McAvoy ay isang masugid na tagahanga at mag-aaral ng mundo ng kahiwagaan o occultism.
                    o     O     o
2 comments: