Sunday, April 30, 2017

End of April, Prelude to May


A PRELUDE TO MAY

Crocodile Farming: If You Can't Protect Them, Raise Them


Mr. & Ms. Vol. 19 No. 52, April 30, 1996
On the cover: Rico Yan

On “Let’s Save Our Planet” section of Mr. & Ms. April 30, 1996 issue is a very interesting article about “Crocodile Farming” with the subtitle “If You Can’t Protect Them, Raise Them” (p. 18).
“Righteousness gives life, but violence takes it away.” – Proverbs 11:30, The Good News Bible in Today’s Modern English Version.

Pinay Matematika: ParadoksikoPinay Digest Taon 2 Blg. 26, Abril 30, 1994
(First Anniversary Issue)


Ang pang-pitong isyu ng “Pinay Matematika” na ang paksa ay tungkol sa “Paradoksiko” (pp. 46-47).“Lahat ng mga bagay ay nagsisidating na parapara sa lahat: may isang pangyayari sa matuwid at sa masama; sa mabuti, at sa malinis, at sa marumi; sa kaniyang naghahain at sa kaniyang hindi naghahain: kung paano ang mabuti, gayon ang makasalanan; at ang sumusumpa, gaya ng natatakot sa sumpa..... Ako’y bumalik, at nakita ko sa ilalim ng araw, na ang pag-uunahan ay hindi sa mga matulin, ni ang pagbabaka man ay sa mga malakas, ni sa mga pantas man ang tinapay, ni ang mga kayamanan man ay sa mga taong nag-uunawa, ni ang kaloob man ay sa matatalino; kundi ang panahon at kapalaran ay mangyayari sa kanilang lahat.” – Eclesiastes 9:2 & 11, Ang Biblia, Ang Banal na Kasulatan.

Incredible Babies


Celebrity World Vol 5 No. 246, April 29, 1996
On the cover: Ina Raymundo and Matthew Knaizeff Mendoza


For Celebrity World (formerly Movie Fan) second anniversary issue (April 29, 1996), I wrote a light-hearted article about “Incredible Babies” (pp. 64-65). Just read it and be amused!“Every good and generous action and every perfect gift come from above, from the FATHER who created the lights of heaven. With Him there is no variation, no play of passing shadows. Of His own choice, He brought us to birth by the word of truth to be a kind of firstfruits of His creation.” – A Letter of James 1:17-18, The Revised English Bible.


Saving the Pasig River


MOD Vol. 26 No. 1182, April 29, 1994
On the cover: Mary Grace Tagle

The Special Feature article of MOD April 29, 1994 issue “Saving the Pasig River: It’s Now or Never” (pp. 8-9), I remember, took me quite a while to write. It took a lot of leg works and encounters with government red tape. Thankfully, at present, the condition of the river have somewhat improved.“A good man’s words are like pure silver; a wicked man’s ideas are worthless. A good man’s words will benefit many people, but you can kill yourself with stupidity.” – Proverbs 10:20-21, The Good News Bible in Today’s English Version.

Kaalaman, Karunungan at Katotohana Blg. 1


Gintong Mariposa Taon 1 Blg. 12, Abril 28, 1992
Sa harapang taklob-pahina: Joey Marquez and Alma Moreno (when they were still together)
with their children (Jasm, leftmost, and Yeoj, in the middle),
and step-children (Vandolph, top right, J.V. bottom left, and Mark Anthony, bottom right).
Sa likuran taklob-pahina: Si Cristina Gonzales para sa print ads ng Sun Beach sandals.

Ang kolum kong “Kaalaman, Karunungan at Katotohanan” ay ginawa ko sa udyok ni Ms. Ernestina “Ernie” Evora-Sioco, na editor-in-chief ng MOD at executive editor ng Gintong Mariposa, at itinuturing kong isa sa mga naging mentors ko sa pagsusulat. Ito ay koleksiyon ng mga samu’t-saring kaalaman sa iba’t-ibang larangan. Gumamit ako ng penname – Newton Aresgala – sa kolum na ito, na anagram ng aking tunay na pangalan.


“Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata’t matatanda; ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa, aaliwin ko sila at papalitan ng kagalakan ang kanilang kalungkutan.” – Ang Aklat ng Jeremias 31:13, Magandang Balita Biblia, Tagalog Popular Version.


Thursday, April 27, 2017

Toxic Waste: The Philippines is not a Dumping Ground!


Celebrity World Vol. 3 No. 142, April 28, 1994
On the cover: Morena Carla Ayllon Cabrera

An article I’ve been wanting to write since I entered the freelance journalism profession, “Toxic Waste: The Philippines is Not a Dumping Ground!” (pp. 6-8), is about an issue that is non-negotiable – the banning of the toxic waste trade.“Tell those who do what is right that things will go well for them, because they will receive a reward for what they do. But how terrible it will be for the wicked! They will be punished for all the wrong they have done.” – Isaiah 3:10-11, The Everyday Bible, New Century Version.

Math-O'Logics: Classic Partitioning Problem


MOD Filipina Vol. 21 No. 921, April 28, 1989
On the front cover: Precious Bernadette V. Tongko
On the back cover: Robert Jaworski for the Nescafe Master Roast print ads

In this MOD Filipina April 28, 1989 issue’s “Math-O’Logics” (p. 39), a classic partitioning (share of coconuts) is featured. This is courtesy of Engr. Edward Tan’s column “Math-E-Magic” published in the Thomasian Engineer.“Happy is he who has found wisdom, he who has acquired understanding, for wisdom is more profitable than silver, and the gain she brings is better than gold!” – Proverbs 3:13-14, The Revised English Bible with the Apocrypha.

Wednesday, April 26, 2017

Nonstop News Broadcast: The Battle for TV Supremacy Heats Up


Atlas TV Guide Vol. 11 No. 136, April 2011
On the cover: Top Chef host Kelly Choi and participant Marcus Samuelsson


For the Atlas TV Guide April 2011 issue, I was assigned to write a browse-through assessment of the Philippines’ top three television networks regarding their respective free-to-air dedicated news channel. It’s “Nonstop News Broadcast” as TV5’s Aksyon TV, GMA 7’s News TV and ABS-CBN News Channel (ANC) go head to head as “The Battle for TV Supremacy Heats Up” (pp. 16-17).“Good news from a faraway place is like a cool drink when you are tired.” – Proverbs 25:25, The Everyday Bible, New Century Version.

Taal & Pinatubo: The Battle of Volcanoes


MOD Filipina Vol. 23 No. 1025, April 26, 1991
On the cover: Sarah-Ingrid Aurelia Reyes Brodett

The features article of MOD Filipina April 26, 1991 issue, “The Battle of Volcanoes” (pp. 12-13), I wrote barely a month-and-a-half before the massive eruption of Mount Pinatubo. It was a comparison between the destructive history of Taal and the possible awesome destructive power that Mount Pinatubo could unleash.


“The mountains melt like wax at the presence of the LORD, at the presence of the LORD of the whole earth. The heavens declare His righteousness, and all the people see His glory.” – The Book of Psalms 97:5-6, Holy Bible, The New King James Version.

Monday, April 24, 2017

Of ABS & Skin Photosensitivity


MOD, April 2013
On the cover: Anne Curtis

One of the featured cover stories about “abs” was assigned to me to write. My original title for it, “Before You try to be ABS-olutely Amazing, Know the Facts About Abdominal Muscles,” was quite lengthy. Understandably, the editor shortened it to “ABS-olute Reality” (pp. 14-15). The sidebar, “Simple Routines that Work” (p. 17) was originally part of the article. Nonetheless, the write-up turned out quite A-Okay!


Also in this issue is another assigned article on “photosensitivity.” Again, my original title “This Bothersome Thing Called Skin Photosensitivity” was re-titled “(Sk)insensitive” (pp. 38-40). I also did the sidebar “Nothing More Than Peeling” (p. 40).
 
 
 
“People learn from one another, just as iron sharpens iron.” – Proverbs 27:17, The Good News Bible in Today’s Engliah Version.

Sean Connery


Celebrity World (Formerly Movie Fan) Vol. 4 No. 194 (First Anniversary), April 24, 1995
On the cover: Patricia Miller & Eddie Zaguirre


For Celebrity World First Anniversary issue (April 24, 1995), I was assigned to do a bio-article of Sean Connery, one of my favorite Hollywood actors, for the magazine’s “Hollywood Spotlight” section.
“I have set the LORD before me at all times: with Him at my right hand I cannot be shaken...... You will show me the path of life; in Your presence is the fullness of joy, at Your right hand are pleasures for evermore.” – Psalms 16:8 and 11, The Revised English Bible with the Apocrypha.

Sunday, April 23, 2017

Crossword PuzzlesPrime Editions Vol. 2 No. 13, April 23-29, 1987 issue
and MOD Vol. 25 No. 1129, April 23, 1993 issue.
On the covers: Shirley Sanchez Velasquez (Prime Editions) & Gia Macuja (MOD)

Two crossword puzzles for two different magazines.“Being wise is better than being strong; yes, knowledge is more important than strength.” – Proverbs 24:5, The Good News Bible in Today’s English Version.

Ang mga Kahulugan ng Halik


Ratsada Taon 1 Blg. 3, Abril 22-28, 2013
Nasa bungad-pahina ang headline na “Ina ni Sen. TG Guingona Niratrat”
na isinulat nina Dennis Datu at Fred Dellava

Isang maiksing artikulo, “Ang mga Kahulugan ng Halik,” ay mula sa mga nakalap na impormasyon sa mga psychologist at sa Kiss and Tell, isang babasahing gabay ng National Marriage Guidance Council (NMGC).“Ang mga nagsasalita ng katotohanan ay katulad ng mga humahalik sa labi.” (Iniliwat sa Pilipino) – Proverbs 24:26, Common English Bible.

Shark Facts


Celebrity World Vol. 4 No. 245, April 22, 1996
On the cover: Regine Velasquez


The “Topic for the Week” of Celebrity World April 22, 1996 issue featured my article “Shark Facts” (pp. 10-11), containing interesting information of one of the most feared creatures in the oceans.Of all the creatures living in the water of the seas and the streams you may eat any that have fins and scales.” – Leviticus 11:9, Holy Bible, New International Version.