Tuesday, November 20, 2012

November 20


Mga komiks (comics) na lumabas sa buwan ng Nobyembre


NOVEMBER 20
Aliwan Komiks Taon 22 Blg. 847, Nobyembre 20, 1983
Tampok sa taklob-pahina ang kuwentong “Aram” nina Joe Lad Santos at Al Cabral


Nobyembre 20 sa Kasaysayan ng Pilipinas

          Noong Nobyembre 20, 1645, ang Colegio de Santo Tomas ay itinaas ng antas ni Pope Innocent X (1574-1655) at naging Pamantasan ng Santo Tomas (University of Santo Tomas).
                                                          o     O     o


SULYAP SA NAKARAAN
Taklob-pahina ng dalawang komiks na inilimbag ng Ace Publication:
Sa Pilipino Komiks Blg. 195, Nobyembre 20, 1954, ang “Tres Ojos” na iginuhit ni Alfredo Alcala,
at sa Espesyal Komiks Blg. 238, Nobyembre 20, 1961, ang “Nawaglit na Langit” na iginuhit ni Fred Carillo.


Personalities and celebrities born on November 20:
1878 – Anacleto Diaz, fiscal and jurist – in Aringay, La Union (d. February 10, 1945).
1903 – Dionisio “Chito” Calvo, basketball player, swimmer and head coach – in Manila (d. December 9, 1977)
1915 – Felix Valencia Makasiar, 14th Chief Justice of the Supreme Court (July 25, 1985 – November 19, 1985) – in Siaton, Negros Oriental (d. February 19, 1992).
1953 – Bembol Roco (full name Rafael Roco Jr), award-winning actor – in Quezon City.
 The mutant superheroes X-Men
and their original costumes
on the cover of Marvel Comics
Professor Xavier and the X-Men No.1
(November 1995).
Picture Trivia
          The original X-Men conceptualized by Stan Lee and Jack Kirby was composed only of six members: Professor Charles Francis Xavier (who formed the group), Scott Summers (a.k.a. Cyclops), Jean Grey (Marvel Girl), Warren Kenneth Worthington III (Angel), Robert Louis “Bobby” Drake (Iceman), at Henry Philip “Hank” McCoy (Beast). Their first adversary was Erik Magnus Lehnsherr a.k.a. Magneto. The X-Men characters Wolverine, Rogue, Storm, et. al., were later added into the group.

                             o     O     o

No comments:

Post a Comment