Monday, November 12, 2012

November 12


Mga komiks (comics) na lumabas sa buwan ng Nobyembre

NOVEMBER 12
Hiwaga Komiks Taon 42 Blg. 2061, Nobyembre 12, 1992
Tampok sa taklob-pahina ang nobelang “Nag-uumpugang Bato” ni Rod Santiago
 
Nobyembre 12 sa Kasaysayan ng Pilipinas

          Noong Nobyembre 12, 1902, ang American-controlled Philippine Commission ay nagpasa ng Anti-Brigandage Act upang supilin ang anti-American at makabayang damdamin ng mamamayang Filipino.
                                                          o     O     o

          Ang Philippine Refugee Processing Center sa Subang, Morong, Bataan, ay itinatatag noong Nobyembre 12, 1979, upang pamahalaan ang pagdating ng mga refugees na nanggagaling sa mga kalapit-bansa na Kampuchea, Laos at Vietnam. Layon nito na magkaroon ng pakikipagsanib-kooperasyon ng pamahalaan sa United Nations High Commission for Refugees.
                                                          o     O     o


Personalities and celebrities born on November 12:
1839 – Mariano Sevilla, writer and editor – in Tondo Manila (d. November 23, 1923). 

 

1916 – Rogelio de la Rosa, actor and senator, in Lubao, Pampanga (d. November 10, 1986).
Rogelio dela Rosa (with Cecilia Lopez, for the film Sonny Boy)
on the cover of Literary Song-Movie Magazine (August 1955).

1955 – Imee Marcos (full name Maria Imelda Josefa Romualdez Marcos), public servant, politician and newspaper columnist – in Mandaluyong City.
Ms. Imee Marcos
with her dad, President Ferdinand Marcos (c. 1970s).
 

1964 – Anna Marie Gutierrez, actress and model – in Manila.
Anna Marie Gutierrez
on the cover of Sports World (August 13, 1983).
 

1981 – Rodel Flordeliz (full name Rodelio Pascualito Flordeliz), model, news reporter and television host – in Valenzuela City
Al Pacino, on the cover of
Entertainment Weekly (November 12, 1993).
Picture Trivia
         Do you know that it took Al Pacino seven nominations before he won his first Academy Award? Though an excellent actor, he only won his first Academy Award in 1992 for his portrayal of blind U.S. Army Lieutenant Colonel Frank Slade in the film Scent of a Woman. In that same year, Pacino was also nominated for the Best Supporting Actor category for the film Glengarry Gloss Ross (won by Gene Hackman for the film Unforgiven). Pacino is the first actor nominated in two different acting categories for different films on the same year and winning the Best Actor Award.                            o     O     o
 


No comments:

Post a Comment