Friday, May 18, 2012

May 18


May issues of different magazines

MAY 18
TV Times Australia, May 18, 1964
On the cover: Dick York & Elizabeth Montgomery of the classic TV series Bewitched
 
Events that happened on May 18
1943 – The Kabataang Kalibapi was organized. It was the youth arm of the Kapisanan sa Paglilingkod sa Bagong Pilipinas (KALIBAPI), the political organization which replaced all existing political parties during the Japanese Occupation.


Personalities and celebrities born on May 18:
1863 – Felix Bautista, physician and delegate to the Malolos Constitution (d. June 8, 1913).
1911 – Dioscoro S. Rabor, zoologist, conservationist and “Father of Philippine Wildlife,” in Cebu City (March 25, 1996).Dalawang Mukha ni Vampirella
Two Vampirella covers: Vampirella (Warren Magazine) No. 105, May 1982 issue
and Vampirella (Dynamite) No. 1, May 2011 issue.
 
Bart of the animated series The Simpsons
on the cover of Entertainment Weekly
May 18, 1990 issue.
Larawang Tribiya
          Sa animated series na The Simpsons na nilikha ni Matt Groening, alam niyo ba na ang pangalan ng rebellious na anak na si Bart ay mula sa anagram ng salitang “brat” (katumbas marahil ng salitang Pilipino na “pasaway”)? Ang mga character sa The Simpsons ay hinalaw ni Groening sa sariling niyang pamilya, at si Bart ay inihalintulad niya sa kaniyang nakatatandang kapatid na si Mark, lalo na sa pag-uugali. Binuo niya ang character batay sa isang extreme version ng “typically misbehaving child.”
          Ang nagboses kay Bart ay isang babae, si Nancy Cartwright, na nagboses din sa iba pang mga batang lalaking character sa The Simpsons, sina Nelson Muntz, Ralph Wiggum, Todd Flanders at Kearney. Sa unang season ng animated series, inilihim ng Fox Network ang bagay na ito sa mga manunood.
          Ang catchpraise ni Bart na “eat my shorts” ay hindi kasama sa scripts kundi isang ad-lib na idinagdag lamang ni Cartwright.
                             o     O     o
No comments:

Post a Comment