Thursday, July 26, 2012

July 26


Mga komiks (comics) na lumabas sa sirkulasyon sa buwan ng Hulyo

JULY 26
Pilipino Komiks Taon 1, Blg. 4, Hulyo 26, 1947
Tampok sa taklob-pahina ang isang paglalarawan ng mga “Nakatutuwang Kuwento”
ni Antonio “Tony” Velasquez

MUKHA NG NAKARAAN
Ang 29-anyos na si Marilyn Monroe (para sa pelikulang The Seven Year Itch)
sa taklob-pahina ng Photoplay Magazine July 1955 issue.

Events that happened on July 26:
1969 – U.S. President Richard Nixon and his wife arrived in Manila for a state visit.


Personalities and celebrities born on July 26:
1844 – Deodato Arellano, one of the founder of the Katipunan and its first president – in Bulacan, Bulacan (d. October 7, 1899).
 1879 – Jorge Pineda, carcaturist and illustrator, the first to draw the image of “Juan de la Cruz” in the pages of the Philippine Free Press – in Sta. Cruz, Manila.
1961 – Cholo Laurel (full name Rafael Manuel Hidalgo Laurel), director and filmmaker – in San Juan.


1982 – Shawn Yao, Chinese-Filipino newscasters, model and fashion celebrity.
Shawn Yao gracing the cover of Philippines Free Press Magazine
July 17, 2010 issue.

Larawang Tribiya
Lt. Gen. George S. Patton on the covers of Newsweek
and Time magazines, both July 26, 1943 issues.
          Si General George Smith Patton Jr (1885-1945) ay bantog at batikang heneral ng mga Amerikano noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig (World War II). Nakilala siya sa kaniyang galing sa stratehiya laban sa mga Aleman sa labanan sa North Africa at Europe. Tinawag siya sa palayaw na “Old Blood and Guts” (Laong Dugo at Tapang). Ginamit itong biro ng kaniyang mga tauhan sa pagsasabing kanilang “dugo” at “tapang” ni Patton ang kailangan sa pagsabak sa digmaan.
                                                         o     O     o

No comments:

Post a Comment