Wednesday, June 28, 2017

Komiks Story: Kapangyarihan vs. Tadhana


Mga Kuwentong Puro Wakas Taon 4 Blg. 175, Hunyo 28, 1993
Tampok sa taklob-pahina ang kuwentong “Naiibang Kasalan”
ni Leonard R. Roa na iginuhit ni Arnel Avetria

Ikinararangal kong isa sa nagturo sa aking sumulat ng komiks scripts ay si Martial “Uncle Mars” Ravelo. Siya, si Ginang Ernie Evora-Sioco, at ang punong-patnugot ng Atlas Publishing Komiks Department na si Ginoong Tony Tenorio ang naghikayat sa akin na pumasok sa larangan ng komiks. Nakagawa ako ng 14 na kuwento at nasubukan ko ring makapagguhit sa tatlo sa mga ito. Ang kuwentong “Kapangyarihan vs. Tadhana” ay isa sa mga kuwentong isinulat ko sa ilalim ng sagisag-panulat na Uriel Arkanghel. “Nalalaman ko, na anomang ginagawa ng DIOS, magiging magpakailan pa man; walang bagay na maidadagdag, o anomang bagay na maaalis; at ginawa ng DIOS, upang ang tao ay matakot sa harap Niya.” – Ecclesiastes 3:14, Ang Biblia, Ang Banal na Kasulatan sa Wikang Tagalog.

No comments:

Post a Comment