Tuesday, June 27, 2017

Kadyot Pakalikot ni Estong Payatot: "K" Para sa Kamangmangan


The Daily Sun Vol. 1 Nos. 87 & 88, Hunyo 27 & 28, 2013

Tampok sa magkasunod na isyu ng The Daily Sun ang aking tudling (editorial) na Kadyot Pakalikot ni Estong Payatot, na pinamagatang “K Para sa Kamangmangan,” at tumalakay sa baluktot na programang pang-edukasyon na K-12.


“Ang ituwid ang baluktot ay hindi magagawa,
Hindi rin naman mabibilang ang sadyang wala!”
          – Ecclesiastes 1:15, Banal na Kasulatan
          (Isang kathang pagliliwat)

No comments:

Post a Comment