Saturday, June 10, 2017

Dagdag Kaalama: Intsik na Kasapi ng Katipunan, atbp.


Dalawang magkasunod na isyu ng The Daily Sun
Vol. 1 Nos. 74 & 75, Hunyo 10 at 11, 2013

Tampok sa “Dagdag Kaalaman” ang “Intsik na Kasapi ng Katipunan,” “Pangulong Hindi Inihalal,” at “Bangkaroteng Hari.”“Kayo’y nagtanim ng marami at umani ng kakarampot;
Kayo’y kumakain ngunit hindi nabubusog;
Kayo’y umiinom ngunit patuloy na nauuhaw;
Kayo’y nagdaramit ngunit patuloy na giniginaw;
At siya na kumikita sa gawang pinagpaguran,
Walang natitipon dahil may butas ang lalagyan.”
          – Ang Aklat ni Hagai 1:6, Banal na Kasulatan
          (Isang kathang pagliliwat)

No comments:

Post a Comment