Tuesday, May 23, 2017

Dagdag Kaalaman: Samu't-saring paghahambing


Dalawang parehong pang-Miyerkules na isyu ng The Daily Sun,
Vol. 1 Nos. 61 & 66, Mayo 22 at 29, 2013.Mga samu’t-saring paghahambing sa “Dagdag Kaalaman” sa The Daily Sun, Mayo 22 at 29, 2013.
“..... Isa pang talinhaga ang isinalaysay ni Jesus sa kanila. ‘Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kaniyang bukid. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito’y nagiging mas malaki kaysa alin mang halaman at nagiging punongkahoy, kaya’t nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito.” – Ang Magandang Balita Ayon Mateo 13:31-32, Magandang Balita Biblia, Tagalog Popular Version.

No comments:

Post a Comment