Saturday, May 27, 2017

Dagdag Kaalaman: Mga Kakatwang Hayop


Dalawang magkasunod na isyu ng The Daily Sun,
Vol. 1 Nos. 64 & 65, Mayo 27 at 28, 2013


Mga kakatwang hayop ang mababasa sa magkasunod na labas ng “Dagdag Kaalaman.”“Mga dakilang gawa Niya’y di natin mauunawaan, mga kababalaghan Niya ay walang katapusan.” – Ang Aklat ni Job 5:9, Magandang Balita Biblia, Tagalog Popular Version.

No comments:

Post a Comment