Wednesday, July 12, 2017

Komiks: Laban sa Kalikasan


Mga Kuwentong Puro Wakas Taon 4 Blg. 177, Hulyo 12, 1993
Tampok sa taklob-pahina ang kuwentong wakasang “Kapag Naghilom ang Sugat ng Puso”
na isinulat ni Jun Amador Malgapo.
Iginuhit sa taklob-pahina ni Jo Luna at sa pahiang pangloob ni Israel Daplas.

Isang wakasang kuwento, ang “Laban sa Kalikasan” ay naisip kong isulat (sa ilalim ng sagisag-panulat na Uriel Arkanghel) bilang maliit na ambag sa pagpapahalaga sa kalikasan.


“Kung magkagayo’y aawit ang mga puno ng kahoy sa gubat dahil sa kagalakan sa harap ng PANGINOON, sapagka’t siya’y naparirito upang hatulan ang lupa.” – Ang Unang Aklat ng mga Cronica 16:33, Ang Biblia, Ang Banal na Kasulatan sa Wikang Tagalog.


No comments:

Post a Comment