Monday, July 31, 2017

Dapat bang Binabayaran ang mga Ito?


Dalawang magkasunod na isyu ng The Daily Sun
Vol. 1 Nos. 111 and 112, Hulyo 31 at Agosto 1, 2013

Sa isyung ito ng Kadyot Pakalikot ni Estong Payatot, tinalakay ko ang mga bayaring dapat suriin ng taong-bayan at pamahalaan kung dapat nga bang bayaran, ang mga ipinapatong na singilin na mga utility companies na wala sa katuwiran. Ang tanong uli, “Dapat Bang Binabayaran ang mga Ito?”
“Itatag mo ang mga hakbang ko sa iyong salita;
At huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ang anomang kasamaan.
Tubusin mo ako sa pagpighati ng tao:
Sa gayo’y aking tutuparin ang mga tuntunin mo.”
          – Mga Awit 119:133-134, Ang Biblia, Ang Banal Na Kasulatan sa Wikang Tagalog.

No comments:

Post a Comment