Friday, July 14, 2017

Kaalaman, Karunungan at Katotohanan: AIDS sa America


Gintong Mariposa Family Magazine Taon 1 Blg. 17, Hulyo 14, 1992
Tampok sa taklob-pahina Ang dating mag-asawang Michael de Mesa at Gina Alajar,
kasama ang kanilang tatlong anak na sina Ryan, Geoff at A.J.

Isang isyu ng Kaalaman, Karunungan at Katotohanan (sa sagisag-panulat na Newton Aresgala) tampok ang samu’t-saring tribiya at informasyon.“Ang puso (naman) ng walang bahala ay makakaunawa ng kaalaman, at ang dila ng mga utal ay mangahahanda upang mangagsalita ng malinaw. Ang taong mangmang ay hindi na tatawagin pang dakila o ang magdaraya man ay sasabihing magandangloob.” – Ang Aklat ng Propeta Isaias 32:4-5, Ang Biblia, Ang Banal na Kasulatan sa Wikang Tagalog.

No comments:

Post a Comment