Saturday, July 8, 2017

Kadyot Pakalikot ni Estong Payatot: Baha Republic


Tatlong makakasunod na isyu ng The Daily Sun
Vol. 1 Nos. 94, 95 & 96, Hulyo 8, 9 at 10, 2013

Ang ikatlong labas ng Kadyot Pakalikot ni Estong Payatot na may subtitle na “Baha Republic.” Hinati ito sa tatlong bahagi.“Narito, ang PANGINOON ay may isang makapangyarihang at malakas na sugo, parang bagyo ng granizo na manggigibang bagyo, parang unos ng bumubugsong tubig na bumababa, ay ibubuwal niya sa lupa sa pamamagitan ng malakas na kamay.” – Ang Aklat ng Propeta Isaias 18:2, Ang Biblia, Ang Banal na Kasulatan sa Wikang Tagalog.
 


No comments:

Post a Comment