Sunday, April 30, 2017

Kaalaman, Karunungan at Katotohana Blg. 1


Gintong Mariposa Taon 1 Blg. 12, Abril 28, 1992
Sa harapang taklob-pahina: Joey Marquez and Alma Moreno (when they were still together)
with their children (Jasm, leftmost, and Yeoj, in the middle),
and step-children (Vandolph, top right, J.V. bottom left, and Mark Anthony, bottom right).
Sa likuran taklob-pahina: Si Cristina Gonzales para sa print ads ng Sun Beach sandals.

Ang kolum kong “Kaalaman, Karunungan at Katotohanan” ay ginawa ko sa udyok ni Ms. Ernestina “Ernie” Evora-Sioco, na editor-in-chief ng MOD at executive editor ng Gintong Mariposa, at itinuturing kong isa sa mga naging mentors ko sa pagsusulat. Ito ay koleksiyon ng mga samu’t-saring kaalaman sa iba’t-ibang larangan. Gumamit ako ng penname – Newton Aresgala – sa kolum na ito, na anagram ng aking tunay na pangalan.


“Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata’t matatanda; ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa, aaliwin ko sila at papalitan ng kagalakan ang kanilang kalungkutan.” – Ang Aklat ng Jeremias 31:13, Magandang Balita Biblia, Tagalog Popular Version.


No comments:

Post a Comment