Friday, June 23, 2017

El Filibusterismo: Ang Walang Kamatayang Nobela ni Gat. Jose Rizal


Gintong Mariposa Family Magazine Taon 1 Blg. 16, Hunyo 23, 1992
On the cover: Ricardo Cepeda & Snooky Serna

Isang maikling artikulo tungkol sa “El Filibusterismo: Ang Walang Kamatayang Nobela ni Gat. Jose Rizal” para sa pag-alaala sa ating pambansang bayani.


Nasa isyu ring ito ng Gintong Mariposa ang isa pang sipi ng aking tudling (column) na “Kaalaman, Karunungan at Katotohanan” na isinulat ko sa ilalim ng penname na Newton Aresgala.“Hangga’t maaari, makisama kayo nang mapayapa sa lahat ng tao.” – Ang Sulat ni Pablo sa Mga Taga-Roma 12:18, Magandang Balita Biblia, Tagalog Popular Version.

No comments:

Post a Comment