Sunday, May 14, 2017

Sexopedia Ni Ernee Lawagan #1


Ratsada Taon 1 Blg. 7, Mayo 14, 2013
Nasa bungad-pahina ang headline na “Brillantes Napikon sa Media!”
na isinulat ni Bobby C. Ticzon.


Ang unang isyu ng “Sexopedia” para sa tabloid na Ratsada (Mayo 14, 2013). Ipinaliwanag dito kung paano ko hinalaw at kinatha ang salita, at ang kahulugan nito.
“Kay laki ng pananabik na ikaw ay makatalik; katulad ko’y mandirigma, labanan ang siyang nais.” – Ang Awit ni Solomon 6:12, Magandang Balita Biblia, Tagalog Popular Version.

No comments:

Post a Comment