Saturday, April 15, 2017

Pinay Matematika: Matematika sa TahananPinay Digest Taon 1 Blg. 25, Abril 15, 1994

Sa isyung ito ng “Pinay Matematika,” nagbigay ako ng halimbawa kung paano nagagamit ang kaalaman sa Fraction bilang mahalagang kasangkapan ng “Matematika sa tahanan.”
“Ang matalinong tao ay nakikilala sa kaniyang pang-unawa,
          ang matamis niyang pangungusap ay panghikayat sa iba.
                    Ang karunungan ay bukal ng buhay para sa matalino,
                              ngunit mahirap maturuan ang mangmang na tao.”
                              – Mga Kawikaan 16:21-22, Magandang Balita Biblia,
                                        Tagalog Popular Version

No comments:

Post a Comment