Tuesday, April 18, 2017

Alam Mo Ba 'To: Ang Kakaibang Sakit na PorphyriaPeople’s Balita Taon 19 Blg. 027. Abril 19, 2012

Nasa bungad-pahina ang headline na “Mandarayang Gasolinahan Ipasasara,”

na isinulat ni Ara Romero


Ang kolum ko tungkol sa mga tribiya at kakaibang kaalaman, “Alam Mo Ba Ito?” na nagsimula sa People’s Balita noong 2010, at tumagal hanggang sa pagsasara ng pahayagan noong 2013. Sa isyung ito (Abril 19, 2012) ay tinalakay ang tungkol sa kakaibang sakit na “Porphyria” (matatagpuan sa pahina 10).“Ang masama ay naggala saa’t saan man, pagka ang kapariwaraan ay natataas sa gitna ng mga anak ng mga tao.” – Mga Awit 12:8, Ang Biblia, Ang Banal na Kasulatan.

No comments:

Post a Comment